Červená skála je název malého zalesněného návrší v severozápadním okraji Radonic. Název daly návrší bývalé lomy na červeně zbarvený železitý pískovec. V těsném sousedství tohoto návrší stojí i náš ranč a název „Ranč Červená skála“ se tedy již od počátku nabízel.

Historie

Zakladatel a majitel ranče Radek Baťcha začal o ranči přemýšlet již od mladých let. Díky své rodině a hlavně svému dědovi Josefu Rosendorfovi získal lásku a obdiv ke všem zvířatům. Prarodiče se snažili vést malé hospodářství se všemi zvířaty, jak jen to socialistické zákony umožňovaly. Součástí tohoto hospodářství byl i malý kůň, který byl největší atrakcí a vzbuzoval nebývalý zájem.
Když dostal Radek v roce 2010 svého prvního vlastního koně, klisnu Hanny, probudila se v něm dávná touha zrealizovat sen a postavit si vlastní ranč.

Již od počátku bylo jasné, že ranč bude vybudován ve srubovém stylu pomocí masivního dřeva a místního kamene. Bez předchozích zkušeností byla realizace tohoto nápadu obtížná a zabrala Radkovi několik let života. Takřka za pochodu se učil dovednosti, které do té doby neznal, ale díky podpoře i pomoci rodiny a přátel se sen konečně začal naplňovat.
V říjnu roku 2013 byl konečně ranč poprvé otevřen pro první koňské nájemníky.

Prohlídka ranče

comingsoon

Prohlídka stájí

comingsoon

Co se děje na ranči